Σταθεροποιημένο Χωμάτινο Δάπεδο

Σταθεροποιημένο δάπεδο εξωτερικών χώρων κατάλληλο για επίστρωση και διαμόρφωση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, διαδρομών και εξωτερικών χώρων. Το γαιώδες δάπεδο είναι ένα σταθεροποιημένο δάπεδο και αποτελείται από κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης φυσικά αδρανή αναμεμειγμένα με σταθεροποιητή εδάφους. Μετά την ανάμειξη του μείγματος με συγκεκριμένη ποσότητα νερού προκύπτει ένα πλήρως σταθεροποιημένο δάπεδο με φυσική γαιώδη όψη.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και κατόπιν αιτήματος σας αποστέλουμε τα τεχνικά τους δελτία.